บริการ : ให้เช่ารถบัสนำเที่ยว ภายใต้ชื่อนันทวรรณเอ๊กซ์เพรส

l-04
l-01
l-03
l-05

headcontent-01101103 102 104
บริษัท สหพันธ์ฯมีบริการรถเช่าเหมาที่เปี่ยมคุณภาพสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหมู่คณะ ภายใต้ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณเอ๊กซ์เพรส” ภายในรถโดยสารที่เราจัดไว้มีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น เบาะนั่งขนาดมาตราฐาน ทีวี Karaoke ห้องน้ำภายในรถ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว ในรูปแบบของการเดินทางเป็นหมู่คณะ

หจก.นันทวรรณเอ๊กซ์เพรส มีบริการ รถโดยสารปรับกาศ ชั้นเดียว และ สองชั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร รวมทั้งจำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง

ท่านที่สนใจบริการเช่าเหมาสามารถติดต่อมาที่สำนักงานใหญ่เพื่อแจ้งความประสงค์ และสอบถามราคาค่าบริการได้ เวลา 10.00 น. – 20.00 น.

เบอร์โทรศัพท์

สนง. กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-5378218 , มือถือ 086-305-7201

สนง. ร้อยเอ็ด 043-514569