เส้นทางเดินรถ : เลิงนกทา กรุงเทพ

023lnt-bkkเลิงนกทา ห้องแซง หนองพอก โพนทอง ร้อยเอ็ด สารคาม บรบือ ปลายทาง กรุงเทพ

update 1 ตุลาคม 2557

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขาเลิงนกทา 086-5844659

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น