เส้นทางเดินรถ : เมยวดี กรุงเทพ

019mvd-bkkเมยวดี โพนทอง กรุงเทพ
update 1 ตุลาคม 2557

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขาเมยวดี 043-577033,081-7179611
เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขาโพนทอง 043-571068,085-8541011,081-2619184

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น