เส้นทางเดินรถ : เขาวง นาคู กรุงเทพ

018

DEPARTURE TIME/เวลาออก(นค.-กท) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
20.10 น. ป.1 05.10 น. 437 เข้าโคราช

update 1 กันยายน 2558

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขานาคู 084-7871805 , 083-3558251

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขาเขาวง 080-1770322, 083-6744277

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น