เส้นทางเดินรถ : อุบลราชธานี กรุงเทพ

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขาอุบลราชธานี 086-8796577

005
เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขา บขส..ยโสธร 093-3260880

015
เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขา คำเขื่อนแก้ว 081-3898650,045-791147

016
เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขา เขื่องใน 080-0043148,087-7787211

017 

004ub-bkk

update 1 ตุลาคม 2557

 

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น