เส้นทางเดินรถ : สุวรรณภูมิ กรุงเทพ

014 1656259_351550921649790_40323629_n2svp-bkkupdate 1 ตุลาคม 2557

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขาสุวรรณภูมิ 081-8738131,083-3569041

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น