เส้นทางเดินรถ : ร้อยเอ็ด กรุงเทพ

s1312

s115

roied-table

update 1 กันยายน 2558

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขาร้อยเอ็ด 043-514569 , 043-512546

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น