เส้นทางเดินรถ : ยโสธร กรุงเทพ

012 s141015

bkk-yst

update 1 ตุลาคม 2557

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขา ยโสธร 093-3260880

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น