เส้นทางเดินรถ : พนมไพร กรุงเทพ

006007pnp-bkk

update 1 ตุลาคม 2557

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขาพนมไพร 081-0607084,082-8209111

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น