เส้นทางเดินรถ : บัวขาว (กุฉินารายณ์) กรุงเทพ

003a01

1380603771-s19-o

DEPARTURE TIME/เวลาออก(กน.-กท) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
07.50 น. ป.1 16.50 น. 414 เข้าโคราช
08.10 น. VIP 17.10 น. 485 เข้าโคราช
19.50 น. ป.1 04.50 น. 414 เข้าโคราช

update 1 กันยายน 2558

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ สาขาบัวขาว (กุฉินารายณ์) 043-851285

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น