เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพ โพนทอง เมยวดี

019

DEPARTURE TIME/เวลาออก(กท.-มด.) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
21.00 น. ป.1 06.00 น. 430 เข้าสระบุรี,เข้าโคราช

update 1 กันยายน 2558

เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ 02-5378111 ,02-5378222 ,043-514569 และ 043-512546

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น