เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพ บัวขาว เขาวง นาคู

018

DEPARTURE TIME/เวลาออก(กท.-นค) BUS TYPE/ประเภท ARRIVAL TIME/เวลาถึง FARE/ราคา REMARK/หมายเหตุ
20.10 น. ป.1 05.10 น. 437 เข้าโคราช

update 1 กันยายน 2558
เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการสหพันธ์ฯ 02-5378111 ,02-5378222 ,043-514569 และ 043-512546

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการจราจรในขณะนั้น