เกี่ยวกับเรา

s115

s127

บริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด

บริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรถโดยสารปรับอากาศประจำทาง เส้นทาง กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด และ กรุงเทพ-มุกดาหาร ซึ่งได้รับสัมปทานจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด เพื่อขยายการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ในปี พ.ศ. 2549 ได้ซื้อรถโดยสารจาก บริษัท ธเนตรร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด มาบริหารเพิ่มเติม ปัจจุบันมีรถโดยสารให้บริการในเส้นทางดังกล่าวทั้งสิ้น 46 คัน แบ่งเป็นเส้นทางกรุงเทพ-ร้อยเอ็ด จำนวน 28 คัน และ เส้นทางกรุงเทพ-มุกดาหาร จำนวน 18 คัน ในจำนวนดังกล่าวมี บริการรถโดยสารปรับอากาศด่วน 32 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน และ รถโดยสารปรับอากาศด่วน 36 ที่นั่ง จำนวน 40 คัน ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้เพิ่มบริการรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน 4 คัน ในเส้นทางกรุงเทพ- ร้อยเอ็ด และ กรุงเทพ – มุกดาหารในปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้เพิ่มบริการรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน 2 คัน ในเส้นทางกรุงเทพ- ร้อยเอ็ด และมีโครงการที่จะปรับปรุงมาตรฐานรถโดยสารในปัจจุบันให้เป็นรถโดยสารปรับ อากาศสองชั้นอย่างต่อเนื่อง