มาตรฐาน : รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มาตรฐาน 4 ข

 รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มาตรฐาน 4 ข

 

25-10 s135

 

s136

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 มาตรฐาน 4 ข

- มีอาหารกล่อง บริการบนรถ