มาตรฐาน : Premium Class

Premium Class มาตรฐาน 4 พ VIP กว้างขวาง นุ่มนวลตลอดการเดินทาง

12318

s138
s140
s141

PREMUIM CLASS

- มีจอทีวีหลังเบาะทุกที่นั่ง

- เบาะนวดไฟฟ้า

- มีอาหารกล่อง บริการบนรถ