สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด เปิดเส้นทางใหม่แล้วสาย 25 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี วันนี้

25-10บริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด เปิดเส้นทางใหม่แล้วสาย 25 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี  วันนี้ ให้บริการท่านด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1  มาตรฐาน ม4ข ท่านจะได้รับความสะดวกสบายจาก พนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการท่านผู้โดยสารบนรถเป็นอย่างดีตลอดการเดินทาง

 จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร

กรุงเทพฯ

1.1    ศูนย์บริการลูกค้า ซอย วิภาวดีรังสิต 17  เบอร์โทรศัพท์ 02-936-3690

1.2    สถานีขนส่งกรุงเทพฯ จตุจักร ( หมอชิต 2 ) เบอร์โทรศัพท์ 02-936-0864

อุบลราชธานี

1.1    สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี  ( ช่องบริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด  ) เบอร์โทรศัพท์ 081-760-7602

รายละเอียดเส้นทาง

ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง เดินทางผ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปทาง อ. เสลภูมิ – จ.ยโสธร – อ.คำเขื่อนแก้ว – อ.เขื่องใน – บ้านกอก -จ.อุบลราชธานี