บริษัทสหพันธ์ร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา

135237_226487580822792_148222005_o

บริษัทสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เปิดรับสมัครพนักงานที่พร้อมที่จะให้บริการผู้โดยสารด้วยใจรักงานด้านการบริการ มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี มีมารยาทดี มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจทำงาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1.พนักงานขับรถโดยสาร ประจำเส้นทาง กรุงเทพ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี พนมไพร หลายอัตรา มีใบขับขี่รถสาธาณะประเภท 2 (ท.2) ขึ้นไป

2. พนักงานขายตั๋ว ประจำสาขากรุงเทพมหานคร

3. พนักงานจัดการเอกสารทั่วไป และฝ่ายบุคคล คุณสมบัติสามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ดี วุฒิ ปวช. ปวส. ขึ้นไป

4. พนักงาน IT technical support คุณสมบัติสามารถซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(PC) ได้

สวัสดิการ ประกันสังคม , สวัสดิการการเดินทาง ,โบนัส , และค่าเบี้ยเลี้ยง

หลักฐานที่ต้องเตรียมเมื่อมาสมัครงาน
1. รูปถ่าย 2 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
7. สำเนาใบขับขี่รถสาธาณะประเภท 2 (ท.2) ขึ้นไป 21 ฉบับ

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยคนเองได้ที่ บริษัทสหพันธ์ร้อยเอ็ด วิภาวดี หรือ ส่งใบสมัครมาที่ mksahaphan1@gmail.com

ติดต่อสอบถาม 025378111,025378222 ต่อ 306-309

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560