บริการ : บัตรสมาชิก

l-04
l-01
l-03
l-05

membercard-01

สิทธิพิเศษและเงื่อนไขสำหรับสมาชิก สหพันธ์ทัวร์

•สามารถสะสมคะแนน 1 บาท = 1 คะแนน
•สะสมครบ 1,000 คะแนน แลกส่วนลดได้ 50 บาท
•สะสมครบ 10 เท่าของราคาบัตร แลกได้ 1 ที่นั่ง เช่น 376 บาท ใช้คะแนน 3,760 คะแนน
•สามารถแลกได้ทุกราคาตั๋ว
•ต่อบัตรก่อนหมดอายุ คะแนนสะสมยังคงอยู่ในบัตรใหม่
•บัตรสมาชิกไม่สามารถใช้ในวัน เวลาเดินทางเดียวกันได้
•บัตรราคา 50 บาท/ใบ
•บัตรห