คำถามที่พบบ่อย

faqs

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : ซื้อตั๋วผิดเส้นทาง ผิดวัน หรือ ผิดเที่ยวเวลา จะขอเปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่
คำตอบ : สามารถเปลี่ยนได้ แต่ต้องก่อนรถออก 2 ชั่วโมง จากวันเวลาเดินทางที่กำหนดในตั๋วโดยสาร

คำถาม : ตั๋วโดยสารที่ซื้อแล้วขอคืนได้หรือไม่
คำตอบ : ท่านสามารถใช้สิทธิ์การคืนตั๋วโดยสารได้ โดยนำตั๋วโดยสารมาติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วก่อนรถออก 2 ชั่วโมง โดยเสียค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วตามระเบียบบริษัทฯ 10% จากราคาตั๋วโดยสาร

คำถาม : จองตั๋วทางโทรศัพท์ในวันที่เดินทางได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร
คำตอบ : การจองที่นั่งทางโทรศัพท์ (กรุงเทพฯ)
ท่านผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ คือ
-  กรุงเทพฯ          02-936-3690 (ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 21.00 น.)
ทั้งนี้ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากพนักงานจำหน่ายตั๋ว และ ท่านจะต้องติดต่อรับตั๋วโดยสารที่ เคาน์เตอร์ สถานีขนส่ง และ จุดจำหน่ายตั๋วอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

การจองที่นั่งทางโทรศัพท์ (ร้อยเอ็ด , มุกดาหาร)
ท่านผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ คือ
-  ร้อยเอ็ด           043-514569
-  มุกดาหาร         042-615427
ทั้งนี้ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากพนักงานจำหน่ายตั๋ว และ ท่านจะต้องติดต่อรับตั๋วโดยสารที่ เคาน์เตอร์ สถานีขนส่ง ไม่เกินเวลา 18.00 น.

คำถาม : มีวิธีใดที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในกรุงเทพที่ไม่สามารถมารับตั๋วโดยสารก่อนเดินทาง 1 ชั่วโมงหรือไม่
คำตอบ : ปัจจุบันบริษัทให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถซื้อตั๋วจากจุดจำหน่ายตั๋วที่ให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ในกรณีนี้ผู้โดยสารอาจให้ญาติซื้อตั๋วโดยสารที่จุดจำหน่วยตั๋วอื่นๆ แทนท่านได้ เช่น คุณแม่อยู่ร้อยเอ็ด ลูกสาวอยู่กรุงเทพ ต้องการเดินทางกลับไปร้อยเอ็ด แต่ไม่สะดวกที่จะต้องมารับตั๋วก่อนเดินทาง 1 ชั่วโมง ก็ให้คุณแม่ซื้อตั๋วที่จุดจำหน่ายตั๋วร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีรหัสตั๋วโดยสาร ให้คุณแม่แจ้งรหัสดังกล่าวแก่ลูกสาวเพื่อนำมาแจ้งแก่พนักงานณ. จุดขึ้นรถถ้าตรวจสอบแล้วตรงกันก็สามารถเดินทางได้ โดยไม่ต้องมารับตั๋วก่อนรถออก 1 ชั่วโมง เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

คำถาม : สามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางใดได้บ้าง
คำตอบ : ท่านสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบonlineกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายของบริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด ได้ดังนี้
- Page สหพันธ์ร้อยเอ็ด https://www.facebook.com/sahaphantour
- ไทยรูท ดอทคอม     โทร. 02-2696999
- Thaiticketmajor    โทร.02-2623456

คำถาม : เลื่อนการเดินทาง ทางโทรศัพท์ได้หรือไม่
คำตอบ : ได้  ทางบริษัทเปิดช่องทางการเลื่อนตั๋วโดยสาร โดยท่านจะต้องส่งสำเนาตั๋วพร้อมระบุ วัน , เวลา , รอบการเดินทาง , หมายเลขโทรศัพท์ แล้วแฟ็กซ์มาที่โทรศัพท์หมายเลข 02-9363689 เบอร์แฟ็กซ์ร้อยเอ็ด 043-519887

คำถาม : ตั๋วที่เลื่อนการเดินทางไว้แล้ว นำไปใช้เดินทางขากลับได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่ได้  ตั๋วโดยสารระบุต้นทางที่ไหน ต้องใช้โดยสารที่จุดนั้น

คำถาม : ซื้อตั๋วไป – กลับ ได้ตลอดเวลาหรือไม่
คำตอบ : ได้  ยกเว้นช่วงเทศกาล

คำถาม : ตั๋วไป – กลับ ใช้ได้กี่วันและถ้าระบุวันเดินทางแล้ว สามารถเลื่อนหรือคืนตั๋วได้หรือไม่
คำตอบ : ตั๋วไป – กลับ ใช้ได้ภายใน 30 วัน การเลื่อนตั๋วทำได้แต่คืนตั๋วไม่ได้

คำถาม : ระหว่างการเดินทางจะมีการหยุดรถเพื่อรับประทานอาหารหรือไม่
คำตอบ : หยุดรับประทานอาหารที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 จ.นครราชสีมา

คำถาม : ขอขึ้นรถ หรือ ลงรถ  ระหว่างทางได้หรือไม่ เช่น ดอนเมือง หรือ รังสิต เป็นต้น
คำตอบ : ได้  แต่ต้องเป็นจุดที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น ได้แก่ บ.ข.ส.รังสิต ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่สามารถขึ้นหรือลงระหว่างทางได้ โดยทางบริษัทได้กำหนดเที่ยวรถที่เข้า รับ-ส่ง ผู้โดยสารแต่ละวันไว้ดังนี้
- เที่ยวเวลา 07.45 น.  สาย 927  กรุงเทพฯ – มุกดาหาร
- เที่ยวเวลา 08.30 น.  สาย 927  กรุงเทพฯ – กุฉินารายณ์
- เที่ยวเวลา 19.30 น.  สาย 927  กรุงเทพฯ – มุกดาหาร
- เที่ยวเวลา 20.35 น.  สาย 24    กรุงเทพฯ – เลิงนกทา

คำถาม : ในการไปขอรับของที่ฝากส่งมากับรถจะต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้าง
คำตอบ : ผู้ที่มารับของฝากต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย ทั้งนี้ผู้ฝากของต้องชำระเงินค่าฝากของตั้งแต่ต้นทางก่อน

คำถาม : ในการเดินทางสามารถนำสัมภาระติดตัวได้กี่ชิ้น
คำตอบ : สัมภาระที่ติดตัวระหว่างการเดินทางนำไปได้ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากสัมภาระมีขนาดใหญ่ หรือจำนวนเกินกว่าที่กำหนด บริษัทจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียม เนื่องจากใต้ท้องรถมีเนื้อที่จัดเก็บสัมภาระจำกัดสัมภาระที่มีค่าให้นำติดตัวไว้ ในกรณีที่สัมภาระที่ฝากไว้ใต้ท้องรถสูญหายหรือเสียหาย ทางบริษัทจะชดใช้ให้ตามส่วนรวมแล้วไม่เกิน 500 บาท

คำถาม : กรณีที่เป็นข้าราชการ มีส่วนลดค่าผู้โดยสารหรือไม่
คำตอบ : ข้าราชการที่เป็น ทหาร ตำรวจ บัตรพิทักษ์ บัตรครอบครัวทหารผ่านศึก รวมทั้งบัตรคนพิการ สามารถลดค่าโดยสารได้เฉพาะเจ้าของบัตรที่เดินทางเท่านั้น ทั้งนี้ ในการเดินทางจะต้องแสดงบัตรดังกล่าวเพื่อยันยันการเดินทาง

คำถาม : อยากทราบวิธีการเดินทางอย่างปลอดภัย
คำตอบ : 1. อย่าหลงเชื่อบุคคลที่มาชักชวนให้ไปซื้อตั๋วโดยสาร
2. ซื้อตั๋วโดยสารจากช่องจำหน่ายตั๋ว หรือ ตัวแทนจำหน่าย เท่านั้น
3. ตรวจสอบรายละเอียดเรื่อง เที่ยวเวลา ที่นั่ง ชานชาลาที่รถออกทุกครั้ง
4. ขึ้นรถโดยสารตามจุดที่กำหนดไว้ อย่าหลงเชื่อบุคคลที่มาชักจูงใดๆ
5. ควรแยกของสำคัญ เช่น ยาประจำตัว ทรัพย์สินมีค่า นำติดตัวไว้ตลอดเวลา
6. เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ติดกระเป๋าเดินทาง
7. อย่ารับประทานอาหาร หรือ ดื่มเครื่องดื่มจากบุคคลแปลกหน้า
8. ควรมาถึงสถานีก่อนที่รถจะออก 30 นาที เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินระหว่างทาง
9. ไม่ควรใช้และตั้งเสียงโทรศัพท์มือถือที่มีเสียงดัง จนเกิดความรำคาญต่อผู้โดยสารท่านอื่น ถ้ามีความจำเป็นควรเปิดเป็นระบบสั่น

คำถาม : บัตรสมาชิกดีอย่างไร
คำตอบ :
บัตรสมาชิกเป็นบัตรสะสมคะแนน เพื่อรับส่วนลด 1 บาทเท่ากับ 1 คะแนน
สะสมได้กับรถทุกประเภท ทุกมาตรฐานที่ขายตั๋วผ่านคอมพิวเตอร์
สะสมครบ 1,000 คะแนน ได้ส่วนลด 50 บาท (5%)
สะสม 10 เท่า ราคาตั๋ว แลกตั๋วฟรี 1 ใบ (10%)