ข่าวสหพันธ์ฯ : Premium Class

ข่าวสหพันธ์ฯ : Premium Class มาตรฐาน 4 พ VIP กว้างขวาง นุ่มนวลตลอดการเดินทาง

s138
s140
s141

PREMUIM CLASS

- มีจอทีวีหลังเบาะทุกที่นั่ง

- เบาะนวดไฟฟ้า

- มีอาหารกล่อง บริการบนรถ