ข่าวดี สำหรับผู้โดยสารทุกท่าน ที่จะเดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ

ข่าวดี สำหรับผู้โดยสารทุกท่าน สหพันธ์ฯเปิดให้บริการ รถ VIP Premium 32 เบาะเดี่ยว เบาะคู่ พร้อมระบบนวดไฟฟ้า ในเส้นทาง กรุงเทพ เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ

ออกจากกรุงเทพ 21.30 น.
ออกจาก สุวรรณภูมิ 20.30 น.
ออกจาก สุวรรณภูมิ 21.00 น.